Fáilte

Fáilte romhat chuig ár suíomh scoile. Tá siúl againn go dtabhairfaidh sé blaiseadh d’ár saol scoile daoibh. Is Gaelscoil sinne, suite faoin tuath, cúpla míle taobh amuigh dén bhaile Maighean Rátha. Scoil bheag, meascaithe a bhfuil teanga agus cultúr na Gaeilge lárnach. Is í an Ghaeilge teanga teagaisc agus cumarsáide na scoile. Spreagtar na daltaí chun meas a léiriú do chách trí atmaisfear dearfach, aireach a chruthú. Déantar gach iarracht freastal ar riachtanais gach páiste agus deis a thabhairt dóibh a gcumais féin a shroichint. Táimíd dóchasach go mbeidh gach páiste sona sásta agus sabhailte sa scoil seo i gcónaí.

You’re very welcome to our school website. We hope it gives you an insight into life here in Gaelscoil Thromaire. We are a country Gaelscoil situated a couple of miles from Mountrath. We are a small school in which the Irish language and culture are central. Children are encouraged to show respect to all through creating a positive supportive atmosphere. Every effort is made to support the learning needs of all pupils and every opportunity is given to pupils to reach their full potential. We hope that this school is a happy and safe place for all children.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *