Ár scoil/Our school

Is scoil dhá oide i Gaelscoil Thromaire. Déantar iarracht freastal ar chumais gach pháiste sa scoil seo. I nGaelscoil Thromaire tá polasaí tumoideachais i bhfeidhm. Ciallaíonn sé seo go múintear an Ghaeilge amháin go dtí an Chaisc i Naíonáin Bheaga.

Tosnaíonn an scoil ar 8:50 ar maidin agus críochnaíonn sé ar 2:30 (1:30 le haghaidh Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra).

Cuirtear roinnt gníomhaíochtaí seach-churaclaim ar fáil do na páistí ina measc: iomáint, ranganna ceoil, gleacaíocht, snámh, damhsa.

Gaelscoil Thromaire is a two-teacher school. Every effort is made to support the needs of all children in our school. We have a total immersion policy in place which means that Irish only is taught until Easter in Junior Infants. After Easter, children are taught English.

School starts at 8:50 am and finishes at 2:30 (1:30 for infants).

Children take part in and enjoy many extra-curricular activities including hurling, music classes, gymnastics, swimming and dancing.